BNO有「太空人」計劃?

英國內政部於前日就香港BNO簽證安排再有新的公佈,差唔多講明「太空人」方案係不可行。聖誕節本來都唔想出post, 但蘋果日報昨日出咗一段新聞,竟然掉返轉嚟闡釋,話乜嘢「太空人」計劃正式出台。一份咁多香港人支持的報紙,竟然夠膽無真憑實據咁樣片面演繹,知唔知可以累死好多人好多家庭,尤其那些只想聽到自己想聽嘅嘢的香港人?

直接跳去Home Office原文,How to Apply一段: https://www.gov.uk/.../hong-kong-british-national...

記得睇野唔該睇曬全部上文下理,唔係抽一啲你自己鍾意睇嘅嘢嚟睇和詮釋。 呢部份頭三段已經講得好清楚: - If you’re applying as a family unit, you must apply together - If your family members do not apply with you, they will not be able to apply for the Hong Kong BN(O) visa to join you later - Children under 18 should apply with both of their parents, although there are some exceptions

而蘋果日報就只係引用第四段來到演繹 「太空人」計劃已經出台: If you or your family members travel at different times to the UK, you may not all qualify to settle in the UK at the same time and may have to make further applications for permission to stay in the UK to meet the 5 years required. 其實呢段主要嘅意思,係承接上文三段,鼓勵你最好全個家庭所有成員同一時間 landing, 因為個簽證係由你landing開始計算30個月或者60個月,當簽證到期,您就需要喺到期之前提早入紙申請續期(30個月),或者申請永久居留(60個月)。 所以一個家庭所有成員嘅簽證日期,即使唔係同一日landing (明白好多時有機會係前後腳 landing嘅),但絕不可能相距太遠(例如一兩年)。 如果只係差幾個月,早到嘅申請人就可能需要額外畀錢,去申請短期延長佢哋嘅居留簽證,亦即係呢段文字嘅主要意思。 但蘋果日報居然可以演繹到呢個就係「太空人」計劃,真係離晒大嫂,知唔知咁樣會令到好多家庭無限希望然後又無限失望呢? 其實好簡單: 你估BNO份申請表格,要唔要填婚姻及家庭狀況呢? 如果你填已婚,但又唔同時提交配偶嘅申請和資料,咁就已經可以唔批俾你。 喜歡走精面的香港人,當然可以亂填或避而不填,但唔好忘記表格最後一定會有個人聲明declaration,即使呢刻僥倖俾你過到骨,如果發現你虛假聲明虛報資料,五年後會唔會俾你settlement,定係執包袱返回原居地呢?自己諗。 忍唔住寫呢篇嘢,係希望唔好再有人中伏,或者唔好無限憧憬,這亦是本專業的宗旨。如果你有朋友親戚打算太空人,歡迎你CLS (comment, like, share) 補充:以上只是個人經驗和理解,Home Office會唔會有一日皇恩大赦大開中門都無人知。咬花熊並不是專業移民顧問,如有問題最好搵返專業人士查詢。 記住:今次BNO Visa得來不易,一家人可以齊齊整整,已經比甚麼都重要。

#好多家庭都已經唔可能齊齊整整 #記住這是幾多濫捕濫告流血冤獄犧牲換返嚟嘅結果 #唔好辜負死去的手足 #做個有質素的香港人 #HomeOffice唔係我開嘅 #拗贏我都唔會有用 #如果乜嘢都賺盡算盡同藍絲有乜分別 #你可以申請但唔包你攞到永居 #請你食飯但唔負責埋單嘅概念 #BNO平權 #BNO #遇壞事是歷鍊 #遇好事就感恩 #咬花熊移民血淚史 #咬花熊 #移民血淚史 #英國移民 #Tier1entreprener

延伸閱讀: [第六年入籍英國的迷思] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=378807002679361&id=116828332210564 [移民,應該是甚麼一回事] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=704193283474063&id=116828332210564 [得意問題大集合(後記) 致:真香港人] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=714718252421566&id=116828332210564


489 次查看0 則留言

最新文章

查看全部